НОВИНИ

Мої враження від навчання в УВУ

Про існування цього легендарного навчального закладу вперше довідалась з інтернету, плянуючи здобути докторську освіту за кордоном та цікавлячись навчальними закладами Німеччини. Пригадую, що була приємно здивована, що взагалі такий університет існує, бо ніколи раніше не чула про нього, як і не чула ніколи про УВУ більшість моїх ровесників-студентів в Україні.  Познайомившись ближче з УВУ, зрозуміла, що це перший вищий навчальний заклад і наукова установа української еміґрації за кордоном з його славним історичним минулим. Вивчивши більше про історію цього приватного навчального закладу, відчула гордість за українців, що зберегли його для нащадків. Зокрема, я прочитала такі рядки О. Мазура (Львів) в Інтернеті про діяльність УВУ:

„Протягом всього часу свого існування (від 1921 року!) УВУ намагався активно впливати на наукове та суспільно-політичне життя в Україні. Позбавлені можливості леґальної співпраці, його співробітники несли слово правди про Україну, її історію та культуру через друковані органи, радіо. Реальні можливості співпраці з українськими науковими установами та навчальними закладами стали можливі лише після проголошення незалежності України. Розпочалися обміни науковими делеґаціями, стажування українських істориків в УВУ, проведення спільних заходів. Докторські та магістерські дипломи університету отримали молоді українські вчені“.

Так я довідалась про існування  маґістерських та докторських програм для українських студентів при УВУ. В Баварії Український Вільний Університет посідає чільне місце серед університетів акредитованих Баварським Міністерством Освіти. Мене цікавив Економічний факультет УВУ, на котрому викладали відомі фахівці з Німеччини, України та Америки. І ставши студенткою, мені цікаво навчатися в них та знайомитись з ними приватно. Мовного бар’єру тут нема, так як більшість викладачів є вихідцями різних поколінь з України, і тому тут спілкуємось рідною мовою.

В моїй науковій праці, зокрема, досліджую можливості поліпшення інвестиційного клімату економіки  України, використовуючи досвід Німеччини. На УВУ мені пощастило познайомитись з моїм науковим керівником, відомим в Україні науковцем, проф. д-р С. К. Реверчуком. Ця людина є для мене прикладом самовіданної праці на благо науки України. Велику увагу в університеті приділяють також вивченню студентами всіх факультетів світової філософської думки та історії України. Великою популярністю серед студентів користуються лекції з філосовії професора д-ра Миколи Шаповала та лекції на тему про структуру і політику Европейського Союзу в декана Факультету Державних та економічних наук професора д-ра Івана Миґула. Мені пощастило також навчатись у проф. д-ра економічних наук Іво Полуляха.  Доля розпорядилась так, що ця людина змушена була жити на чужині далеко від батьківщини, та любов до України, жертовна праця на благо України, не зважаючи на всі труднощі переповнює гордістю за нашу націю. Також при цій нагоді, хочу висловити слова подяки всім тим в Америці, хто причетний до жертовної діяльності Фундації УВУ в Нью Йорку заради розбудови Українського Вільного Університету. Без повсякденної жертовності тих людей, можливо б ми сьогодні і не вели розмову на сторінках преси про УВУ в Мюнхені.

Навчальний процес орієнтований на самоосвіту та самостійну наукову роботу керовану викладачами. Семестрове навчання до вподоби студентам. Дуже цінним є двосторонній контакт між викладачами та студентами.  Багато творчої роботи при підготовці до семінарів, захисти рефератів та їх обговорення перед авдиторією допомагає при написанні та подальшому захисті маґістерських та докторських робіт. Відкрите слухання малих та великих ригорозів під час захисту маґістерських та докторських дипломів надає цінний досвід студентам при їх майбутніх захистах.

УВУ — навчальний заклад  з індивідуальним підходом до кожного студента. Весь процес навчання базується на націленні студента на самостійну наукову роботу. В поза навчальний час при університеті відбувались різноманітні імпрези, виступи цікавих людей з різних країн. Культурні імпрези університету проходять в тісному колі студентів та викладачів. Розбудова академічного процесу університету на мою думку є реальною необхідністю. Важливо зберегти досягнення УВУ, але й необхідним є надихнути нові віяння в роботу УВУ і вивести навчальний процес на новий міжнародний рівень. Налагодити співпрацю з іншими університетами світу. Сьогодні адміністрація університету працює над пристосуванням навчальних програм під актуальні потреби сучасних студентів та розширити можливості альтернативних методів навчання, зокрема, дистанційної освіти для здобуття маґістерської освіти по програмі МВА при УВУ українською мовою. Доцільність та рентабельність цього проєкту, доречі, було доручено оцінити самим же студентам економічного факультету УВУ під час літнього семестру в класі менеджменту. Висновки досить обнадійливі.

Так як умови життя багатьох українців змінились після відкриття кордонів і міґрація стала масовою, багато українців живе та працює за межами України. Для цих людей було б дуже гарною можливістю продовжити навчання та здобувати наукові ступені навчаючись на рідній мові за кордоном. Дистанційне навчання відкриває для них унікальні можливості. А я переконана в тому, що студенти будуть! І вартість навчання в багато разів менша від вартості навчання в університетах Америки. Та й українська нація завжди асоціювалась з наукою та культурою чи то на рідній землі, чи то в діяспорі. Освіта, отримана в УВУ, визнається в Україні, на Американському континенті та в країнах Европейського Cоюзу.

Дуже рада, що маю змогу навчатися в Українському Вільному Університеті, і звертаючись через вашу газету, запрошую сюди на навчання спраглих до знань моїх земляків з далекої Америки, Канади, Австралії та з близької мені Европи. Український Вільний Університет в Мюнхені завжди радий новим абітурієнтам. Як говорить українське прислів’я: “Свій до свого по своє“.

Інна Завалей,

докрорантка Українського Вільного Університету

zavaley@web.de

м. Луцьк, 20 вересня 2007 р.

Top