НОВИНИ

Відбулися Загальні річні збори Фундації УВУ в Нью Йорку

В суботу, 2 травня 2009 року в приміщені Фундації УВУ, яка знаходиться в будинку Державницького Фронту на 2-ій Авеню в Нью Йорку відбулися Загальні річні збори. Фундація Українського Вільного Університету була заснована в 1975 році і ввійшла в 34-ий рік свого служіння українській науці і культурі.

Голова Управи фундації УВУ мґр Теодор Воляник відкрив Загальні збори, привітав усіх присутніх членів і гостей, та подав порядок нарад, який був прийнятий одноголосно. Рівно ж подав пропозицію вибрати президію Загальних зборів. Хвилинною мовчанкою було вшановано членів фундації, які відійшли у вічність у цій каденції.

Головою Загальних зборів вибрано інж. Мирона Свідерського, заступником — проф., акад. Євгена Федоренка, секретарем — д-ра Ольгу Кузишин. Зборами вміло провадила президія й успішно виконала свої завдання.

Річні збори ухвалили Номінаційну комісію, а відтак почали звітувати члени уступаючої управи.

Першим звітував Голова Т.Воляник. Він розповів, що було зроблено в 2008 році, не дивлячись на тяжку операцію, яку він мав минулого року. Майже кожного дня працював він у фундації, було проведено 3 засідань, і Загальні річні збори. Видано дві летючки в зміненому форматі (Великодню і Різдвяну); Голова Фундації брав участь в засіданнях Стипендійної комісії з головою згаданої комісії проф. і акад. Євгеном Федоренком та фінансовим мґр Ярославом Оберишиним. Вони колеґіяльно переглянули кільканадцять прохань та призначили стипендії потребуючим студентам, котрі студіюють в УВУ та в Україні.

Також Голова Фундації переглянув книжки, що були прислані до УВУ на літературний конкурс ім. Воляників-Швабінських, що існує при ФУВУ. Головою жюрі згаданого конкурсу є професор академік Леонід Рудницький з професором Євгеном Федоренком.

Управа Фундації УВУ мала багато праці в справі продажу старого будинку університету і купівлі іншого. Довелося звертатися і до німецького консуляту в Нью Йорку. Це тягнулось на протязі двох років, і добре, що все успішно завершилось.

В жовтні 2008 року в Фундації УВУ була організована зустріч з ректором УВУ проф. Іваном Миґулом та з колишнім ректором УВУ професором Альбертом Кіпою, який розповів про продаж будинку УВУ і купівлю нового, та подякував Фундації УВУ, бо без матеріяльної підтримки жертводавців з Америки існування і праця УВУ була б неможлива.

В той же день, ввечорі, Управа Фундації УВУ організувала виступ ректора УВУ проф. Івана Миґула і проф.Альберта Кіпи в НТШ в Нью Йорку, а також їхню зустріч з українською громадою в Філядельфії, де було багато бажаючих з 4-ої хвилі студіювати на УВУ.

Також Фундація УВУ відгукнулась на стихійне лихо — повінь в Україні минулого року і виділила допомогу потерпілим у розмірі двох тисяч долярів.

Добрим здобутком ФУВУ є вихід у 2008 році у світ книжки проф. Київського Національного Університету ім.Т.Шевченка Володимира Сергійчука «Що дала Україна світові», з передмовою президента України  В.Ющенка.

Щедрий жертводавець Степан Салик вибрав таку назву книжки і зложив пожертву на її видання. Презентація цього видання призначена на 20 червня ц.р. в НТШ в Нью- Йорку. Книжку можна придбати в Фундації УВУ.

Закінчуючи свій, звіт голова Т.Воляник подякував усім членам Управи за спільну працю та моральну підтримку в часі його хвороби. Особливу подяку склав фінансовому референтові мґр Ярославу Оберишину за його професійне ведення фінансових книг, який маючи добровільну фінансову працю ще в кількох українських установах, щотижня, за будь-якої погоди, приходив до Фундації, а також заступив Т.Воляника на час його перебування в шпиталі, полагоджуючи всі організаційні та фінансові справи. Т.Воляник подякував також мґр-ові Василю Сосяку за виповнення щорічного фундаційного податку; рівно ж зложив заслужену подяку голові жюрі Літературного конкурсу ім. Воляників-Швабінських професорові, академіку Леоніду Рудницькому і всім членам жюрі.

При всій своїй зайнятості проф. Рудницький багато часу витратив на працю в Фундації та поїздку до Львова для вручення нагород переможцям.

Належиться подяка проф. д-ру Львівського державного університету ім. Ів.Франка Анатолію Карасю, котрий вкладає багато праці, щоб згаданий літературний конкурс проходив успішно в Україні.

Т.Воляник також подякував ректорові УВУ, д-ру Івану Миґулу та колишньому ректорові Альберту Кіпі за відвідини Фундації УВУ та виступи в НТШ в Філядельфії.

Далі голова Фундації розповів про роботу з інформування громадськості Америки про продаж старого і купівлю нового будинку для УВУ та стан справ УВУ в Мюнхені. Він також подякував докторанту УВУ Миколі Меґецу за численні і змістовні інформативні статті про УВУ і Фундацію в україномовних часописах Америки та на вебсайті.

Заслуговує подяки і праця Контрольної комісії під головуванням проф.Ігора Гайди й інж.Богдана Качора при допомозі фінансового мґр-а Ярослава Оберишина, котрі провели перевірку всіх фінансових книг, та вирішили, що книговедення є в найкращому порядку згідно з правилами книговедення.

Другим звітував заступник Голови ФУВУ д-р Іван Буртик, котрий окрім того є головою РОДУ. У своєму виступі він зупинився на розприділенні допомоги від Фундації УВУ потерпілим від повені в Україні в 2008 році в сумі 2 тис. долярів. Іван Буртик витратив багато часу на вищезгадану ціль та, перебуваючи в Україні, прицільно розподілив її постраждалим Тисменицького і Тлумацького районів на Івано-Франківщині.

Наступним звітуючим був заступник Голови Фундації УВУ і голова Стипендійної комісії професор академік Євген Федоренко. Він розповів про працю Стипендійної комісії, про свою працю, як члена жюрі літературного конкурсу ім. Воляників-Швабінських.

Далі звітував фінансовий референт мґр Ярослав Оберишин. Він розповів про приходи і видатки Фундації і з прикрістю констатував, що приходи Фундації щороку зменшуються, бо щирі та активні жертводавці помалу і невблаганно відходять у засвіти, а їхнє місце ніхто не заступає.

Над звітами розвинулась ділова дискусія, в якій взяла участь більшість членів Управи. Фінансовий референт Ярослав Оберишин запропонував вдосконалювати працю в наданні стипендій студентам, застосовуючи спеціяльну уніфіковану програму Фундації УВУ, а також підтримувати тісний зв’язок з ректорами університетів в Україні та УВУ в Мюнхені.

Член Контрольної комісії Василь Сосяк в дискусіях запропонував залучати студентів права для виповнення річних податків та надання юридичних порад, тому що вони знають усі нові закони.

Всі члени Управи були одностайні в тому, що в час економічної кризи треба збільшити стипендійну допомогу студентству в Україні.

Після вислухання звітів Контрольна комісія запропонувала Загальним зборам уділити абсолюторію уступаючій управі.

Номінаційна комісія у складі Богдана Качора, Степана Качурака, Михайла Казаренка представила сипсок кандидатур до Управи УВУ, що перейшов одноголосно. Головою обрано мґр-а Теодора Воляника.

Управу вибрано одноголосно в такому складі:

Заступники Голови:

Іван Буртик;

Леонід Рудницький;

Євген Федоренко;

 

Секретарі:

Степан Качурак (україномовний) — діловий;

Осип Рожка (англомовний) — протоколярний.

 

Фінансовий референт:

 • Ярослав Оберишин.

Преса-інформація:

 • Олександер Лужницький;
 • Евген Гановський;
 • Микола Меґец;
 • Михайло Казаренко.

Члени управи:

 • Богдан Гаргай;
 • Марія П’ятка;
 • Василь Сосяк;
 • Мирослав Шміґель;
 • Володимир Рак;
 • Мирон Свідерський;

Контрольна комісія:

 • Ігор Гайда;
 • Богдан Качор;
 • Василь Сосяк.

Статутова комісія:

 • Аскольд Лозинський;
 • Богдан Гаргай.

Тростисти:

 • Теодор Воляник;
 • Іван Буртик;
 • Аскольд Лозинський.

 

Переобраний голова Фундації УВУ Теодор Воляник подякував за довіру і пообіцяв надалі працювати для добра Фундації доки це можливо, даючи повну підтримку існуванню УВУ та сприянню поступу в просвітництві на різних теренах України, доки буде спроможна Фундація, разом з жертводавцями, які навіть найменшою своєю пожертвою інвестують в майбутнє України — її молодь.

Збори закінчилися традиційною перекускою, і раді зустрічі присутні ще довго дискутували і не хотіли розходитись.

Ольга КУЗИШИН

УВУ— найактивніший амбасадор України у світі. На нашій праці та праці Управи та жертовности нашої української громади тримаються всі наші інституції.

 

Top