НОВИНИ

Марія Пришляк: Український Вільний Університет діє вже 100 років

МЮНХЕН. – 100 років тому Михайло Грушевський, співавтор першого проєкту статуту Українського Вільного Університету (УВУ), писав, що завданням університету було перш за все націотворчість – іншими словами закріплення української ідентичности та національної свідомости, а також інтеґрація української освіти, науки і культури у світову. Протягом свого сторічного існування УВУ вірно сповняв це завдання.

УВУ став піонером української науки. У Празі, окрім викладання загальних дисциплін – археології, історії, географії, історії римської літератури, грецької міфології, правознавства, педагогіки, органічної хемії, політичної економії, іноземних мов тощо, УВУ фактично розробив перші суто українські освітні програми і проводив курси з української історіографії й джерелознавства, історії українського мистецтва, українського права, церкви, українського театру, етнографії, етнології й археології, історії української мови й письменства, філософії й педагогіки, географії України тощо. Ці програми стали фундаментом української науки.

УВУ сприяв виникненню та розвитку інших вищих шкіл, заснованих у Чехословаччині. Серед них – Українська господарська академія, Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова.

З ініціятиви УВУ створено Музей визвольної боротьби України. Музей-на колекція становила матеріяли, що стосуються подій 1917-1921 років.

За часів холодної війни УВУ, який переїхав у Мюнхен у 1945 році, слугував як „голос поневоленої України“. УВУ звойовував совєтську пропаґанду, голосив правду про історію України та її культуру у своїх статтях, книгах і радіопередачах, які йшли в Україну та по світу. За допомогою УВУ друкувалися твори шістдесятників.

У Мюнхені відкрито інститути досліду національних питань, німецько-українських відносин і педагогічний, який провадив курси для вчителів українознавства. З’явилися наукові записки. Розбудувалися контакти з закордонними науковими установами, осередками в США, Канаді, Франції. УВУ організував конференції на теми українського питання.

Тисячі українських студентів здобули освіту, коли двері закладів вищої освіти були закриті їм на рідних землях або повернення додому було неможливим. Випускники УВУ стали провідними науковцями, вик-ладачами, політичними і суспільними діячами і лідерами діяспори. У 1990-их роках чимало випускників УВУ стали елітою України – діячами науки і літератури, правознавцями і суддями, політичними діячами.

Сьогодні, коли УВУ знаходиться на межі другого століття існування, наше головне завдання не змінилося, однак контекст і види діяння змінилися.

УВУ далі є голосом України в Европі – тепер вільної України. Ми є вік-ном німцям в Україну і плятформа діялогу про Україну в европейському контексті. У нашому університеті відбуваються доповіді, міжнародні семінари і конференції за участю европейських, американських і українських експертів на теми політичного і економічного значення України для Евросоюзу, ролі України в східній політиці Німеччини, Голодомору як геноциду, просування верховенства права в Україні, української культури як частини европейської традиції. УВУ підписав умову з Інститутом гуманітарних наук у Відні й впродовж майже п’яти років брав участь у програмі „Україна в европейському діялозі“, куратором якої є проф. Тимотей Снайдер, фундатор Джеймс Темерті.

УВУ ініціював і уже третій рік провадить зимову школу для німецько і англомовних студентів у співробітництві з Людвік-Максиміліан університетом, Реґензбурзьким університетом і Інститутом Лайбніца. Програма включає виклади про історію, політику, економіку і літературу України. До нас приїздять студенти з Німеччини, Австрії та Швайцарії. У цьому році вперше долучилися студенти з України.

УВУ сповнює ролю посла культури України в Німеччині. Завдяки нашим авторським вечорам німці змогли познайомитися з українськими письменниками Юрієм Андруховичом, Сергієм Жаданом, Іриною Карпа, Тетяною Маларчук. Наші книги німецькою мовою відкривають німцям світ філософії Григорія Сковороди, Памфіля Юркевича, світ драми Лесі Українки, поезії Тараса Шевченка і Дмитра Павличка. Завдяки нашим концертам німецька публіка має можливість запізнатися з музичними творами Латошинського, Кос-Анатольського, Барвінського, Людкевича, Скорика чи Козаренка.

Сьогодні університет залишається єдиним університетом в Німеччині і хіба єдиною інституцією в Европі, яка має розвинуту програму україністики. Тому наша роля в Европі стає вагомішою. Ми впроваджуємо нові іноваційні курси, готуємо цікаві монографії. На наше прохання Баварське міністерство дало нам дозвіл приймати німецьких студентів на навчання з умовою, що вони знають українську мову. Розглядаємо можливість спільних дипломних робіт з важливими центрами україністики в США, Канаді і Україні.

Наша плян на майбутнє – це створити при університеті центр для вивчення та тестування української мови як другої мови, викладів та доповідей про культуру України, виставок українського мистецтва для широкої публіки. Розвиток цього проєкту залежатиме від фінансування.

Як освітня інституція, УВУ відповідає на виклики часу, на потребу студентів в цьому ґльобальному світі. За останні роки ми впровадили докторську програму з міжнародного бізнесового права, маґістерські програми з міжнародного права і міжнародних відносин, повноцінну програму з психології і педагогіки. Ми підготували дві нові маґістерські програми – з мистецтвознавства і міждисциплінарних українських студій, які чекають підтвердження факультетських рад.

Наша мета – виховувати майбутнє покоління свідомих українців, здатних творити здорове громадське суспільство, сприяти реформам потрібним не лише Україні, але Европі й Америці для побудови більш справедливого, рівноправного і економічно здатного суспільства.

УВУ дає змогу студентам здобути европейську освіту в українському університеті, де мови викладання українська, англійська та німецька, навчатися у видатних професорів і практиків з Европи, США, Канади і України, жити в европейській країні, запізнатися з її політичною системою, мовою і культурою, набратися міжкультурних навичок, користуватись змогою стажування в установах Евросоюзу (Брюсселя), Страсбурзьких судах, німецьких фірмах, організаціях і школах, вивчити німецьку і англійську мови, запізнати міжнародних студентів, створити собі мережу важливих професійних знайомств.

УВУ плекає цінності свободи, справедливости та толерантности, прищеплює критичне мислення. Наші викладачі заохочують діялог, вільну думку. Студенти самостійно обирають свої курси, керівників, теми досліджень. Тут відчувається дух свободи. Не диво, що студенти називають УВУ територією свободи.

Без сумніву, УВУ – унікальна установа у світі. Проф. Іван Мірчук, колишній ректор УВУ, мовив слова, які актуальні і сьогодні: „Український Вільний Університет – це неповторне явище, це великий здобуток. Наш святий обов’язок передати цей незгасимий смолоскип української науки дальшим поколінням“.

Як ректор УВУ, дякую всім професорам і викладачам за працю для добра нашого університету, за виховання нових поколінь науковців та професіоналів, здійснення нашого бачення і сприяння творенню кращого майбутнього. Спасибі всім прихильникам УВУ і жертводавцям, за Ваше розуміння наших цінностей і нашої ролі. Складаю особливу подяку Фундації Українського Вільного Університету в Ню-Йорку за довголітню фінансову підтримку нашого університету, без якої наш університет не міг би провадити свою багатогранну діяльність.

Марія Пришляк, 
ректор УВУ

Top