Перелік книжок Фундації УВУ та інших видань,
створених за сприянням Фундації

[button url=”https://ufuf.org/?page_id=1465″ style=”button” size=”small” type=”” target=”_self”] Див. також СВЯТКОВІ КАРТКИ [/button]

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_01
1. „Народовбивство в Україні: Офіційні матеріяли про масовий терор у Вінниці”, ст. 262., 1994.

Книга вміщує переклад документальних матеріялів Міжнародної Комісії для розслідування масових вбивств у Вінниці у другій половині тридцятих років ХХ століття. “Вінницька” справа ще не повністю досліджена, і тому матеріяли дає добру основу для подальших досліджень.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_022. „Акція “Вісла”. Документи. Автор Євген Місило, 562 ст., 1997.

Матеріяли розкривають маловідому на той час історію терору проти українців в середині ХХ століття. У книзі, на підставі військових документів, розповідається про остаточну розправу з українським населенням Закерзоння акцією „Вісла”, під час якої, за офіційними даними польської сторони, вивезено вглиб Польщі понад 140 тисяч українців.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_033. „Віра – Надія – Любов”. За редакцією Марії Панків. 2001, 432 ст.

Це – перший том спогадів жінок у серії історико-документальної мемуаристики Українського архіву. В основі книжки лежить десять спогадів, десять життєвих стежин, що виведені із плетива страдницьких доріг, якими йшли сотні тисяч українок. У їхніх серцях, розумах горіла віра у суть, яку Шевченко подав словами: “Постраждати за Україну – це щастя, це – шлях до безсмертя”.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_04

4. „За тебе, свята Україно”. Заліщицький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА. Книга третя, 418 ст., 2002 р.

Слава Стецько писала на вступі до книги: „У книзі „За тебе, свята Україно” вперше на основі глибокого аналізу знайдених архівних документів та спогадів учасників Визвольних Змагань всеоб’ємно досліджується визвольна боротьба ОУН-УПА за Українську Самостійну Державу. Події відбуваються на території південної Тернопільщини. Загони Української Повстанської Армії чинили тут відчайдушний героїчний опір поневолювачам. Книга „За тебе, свята Україно” буде цікавою як для істориків, політологів, письменників, так і для широкого кола читачів, особливо молоді, всім тим, кому не байдужа честь і майбутнє України”.

Видана коштом Фундації УВУ з осідком в Нью Йорку, США, книга присвячена докторові Петрові Ґоєві, Ректорові УВУ, співзасновникові і довголітньому голові Фундації з осідком в Нью Йорку.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_05

5. „Змагання за українські Університети в Галичині”, Василь Мудрий. Редактор Олег Романів. Львів – Нью Йорк, 1999.

„Гортаючи цю книжку, читач зауважить одну дуже симптоматичну обставину: незважаючи на те, що події університетського змагу розгортаються в Австро-Угорській імперії, основним суб’єктом гноблення і заборон є польські шовіністичні кола, які аж ніяк не хотіли допускати українців до рівноправного суспільного життя. Книжка наочно показує всю гаму засобів обману та підступних провокацій, що їх застосували польські шовіністичні середовища супроти корінного народу Східної Галичини. Друга праця Василя Мудрого „Боротьба за Український Університет у Львові” (1921-1925) переносить нас безпосередньо у післявоєнні роки польської окупації, коли влада без зайвих хитрощів і тактичних відступів цілком позбавила українців права на вищу освіту” (зі вступу).

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

6. Педагогічна спадщина Григорія Ващенка.

Григорій Ващенко – відомий педагог, автор численних статтей про національне виховання. Сьогодні в Україні створено Педагогічне Товариство ім. Г. Ващенка, яке поширює ідеї національного виховання професора. Видання його творів на часі, і Фундація вирішила підтримати цей почин.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_07

7. Августин Волошин, „Твори”. Відповідальний редактор – доктор Олекса Мишанич. Ужгород, 1995.

До книги увійшли твори видатного закарпатського українського громадсько-політичного, національно-культурного діяча і педагога, Президента Карпатської України Августина Волошина (1874-1945): спогади, інтерв’ю, політичні виступи, праці про національно-культурне відродження, статті і дослідження з педагогіки, мовознавства та літературознавства, п’єси. Проф. Августин Волошин був останнім Ректором УВУ празького періоду.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_08

8. „Історія літературної критики” (від початків до кінця ХІХ століття) Романа Гром’яка. Тернопіль. 1999, 224 стор.

„Розглядається історія української літературної критики – її виникнення, становлення і розвиток крізь призму естетичної комунікації на тлі методологічних пошуків в Европі; відтворюється рух ідей, оцінок, критеріїв, а також система критичних жанрів, характеризуються особливості різнотипних літературно-критичних дискурсів”. Навчальне видання вийшло 3,000-им тиражем.

Видання здійснене за фінансового сприяння Американської Фундації Українського Вільного Університету.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_099. „Нариси історії маґдебурзького права в Україні (ХIV – початок XVII cт.)”, автор Тетяна Гошко.

„В роботі зокрема розглядається зв’язок поширення маґдебурзького права з німецькою колонізацією, льокаційний та рельокаційний процеси XIV-XVI стт., структура органів самоврядування на прикладах кількох міст та особливості функціонування міських влад. Оскільки маґдебурзьке право не було кодифіковане, практично кожне місто послуговувалося своїми власними привілеями… Особлива увага приділена дослідженню маґдебургії Львова, оскільки, по-перше, Львів був не просто найбільшим на той час містом України, а й апеляційним центром і правовим зразком для інших українських міст, по-друге, правові норми були перехідними між центрально- і східноевропейськими типами маґдебургій, що дозволяє розглядати проблему в загальноевропейському контексті” (зі вступу).

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

10. Степан Ленкавський. Український націоналізм. Том ІІ. За редакцією Олександра Сича. Івано-Франківськ. Лілея – 2003, стор. 528.

До другого тому входять праці, в яких автор аналізує різні сфери суспільного життя СССР та підсовєтської України: політичну, економічну, соціяльно-демографічну, культурну.

До збірника входять статті Степана Ленкавського, опубліковані в українській еміґраційній пресі, й аналітичні матеріяли, підготовлені для внутрішнього використання членів ЗЧ ОУН.

Книга розрахована на дослідників української політичної історії, прихильників осмислення політичного процесу категоріями національного інтересу та на масового читача.

Серед різних установ, які сприяли книзі, упорядник висловлює подяку Фундації УВУ за фінансову підтримку видання книги.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_1111. „Степан Бандера”. Документи про вбивство провідника ОУН Степана Бандери. Зібрав і упорядкував д-р Петро Ґой.

Книга представляє собою основні матеріяли із життя Степана Бандери, свідчень на суді в Карлсруге та прощальні промови після втрати Провідника ОУН. Документальні вирізки з газет „Шлях Перемоги”, „Гомін України”, інших чужинецьких часописів та різні маловідомі світлини роблять збірник цінним надбанням.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_1212. Олег Романів, Інна Федущак. „Західно-українська трагедія 1941”. Львів, НТШ, 2002 р., 432 стор. Тверда обкладинка.

„В книзі представлена репресивно-винищувальна діяльність московського комуністичного режиму в період першої совєтської окупації Західної України в 1939-1941. Центральне місце займають події червня-липня 1941 р., пов’язані з масовим фізичним знищенням в тюрмах і на етапах евакуації української інтеліґенції та національно свідомого громадянства Галичини й Волині. На підставі досліджень ЛОТ „Пошук” публікується найбільш повні списки жертв терору 1941 року. Книга ретельно арґументована спогадами очевидців, документами режиму, світлинами. Матеріяли книги формують важливий, документально підтверджений розділ свідчень для майбутнього процесу „Нюрнберґ-2” стосовно злочинців російського большевизму супроти України” (Із представлення книжки, гляди обкладинку, останНью сторінку).

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_1313. Олег Купчинський. „Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІ – першої половини ХІV століття. Дослідження. Тексти”. Львів, 2004, 1282 стор.

„Книжка представляє собою дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає автентичні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірности документи, а також документи тогочасних і пізніших сторіч, у яких згадуються відомі і невідомі досі документи князівства. Опрацьовано 227 актів і документів.

Документи „розкривають умови інформування Галицько-Волинського князівства, його соціяльно-економічні відносини і політичний лад, контакти з іншими землями і державами, внесок у боротьбу з кочівниками, а, крім того, слугують для вивчення права, побуту, культури давньо-українських дипломатичних служб, мови. Видання ілюстроване” (з представлення книги).

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_1414. “Що дала Україна світові”. Автор В. Сергійчук.

Фундація УВУ в 2008 р. видала унікальну книжку “Що дала Україна світові” в українській і англійській мові. Автор згаданої книжки – Володимир Сергійчук – професор Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, академік Академії Наук вищої школи України.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_1515. “Історія Фундації УВУ – 30 літ діяльности. 1975-2005.”

Про видання ювілейної книги Фундації УВУ була мова ще в 1995 році. Тоді то й назначено д-ра Евгена Федоренка редактором. Через різні обставини підготовку книги відклали. Однак, вже 9 лютого 2001 року, було ухвалено, що головним редактором збірника про Фундацію УВУ буде ред. Петро Часто. З протоколів засідань Управи з попередніх років виходить, що саме 15 лютого 2003 року, мґр Е. Гановський інформував, що вже зібрав дані на 92 жертводавців на Фундацію УВУ, і що почато працю суттєвого опрацювання життєписів. Дня 5 квітня 2003 року покликано до життя Видавничу колеґію у складі: проф. Е. Федоренко, мґр Теодор Воляник, мґр Е. Гановський, проф. Володимир Стойко з позиції голови Фундації. Додатково зголосилися увійти до Видавничої колегії: мґр Іван Буртик, інж. Богдан Качор, Оксана Луцька та мґр Іван Кобаса. Зібрано широкий, та ще не повний матеріял для редакційного опрацювання.

У червні 2005 року, з метою прискорити викінчення матеріялу, Управа Фундації вибрали додатково три особи: мґра Івана Буртика, мґра Евгена Гановського та редактора Осипа Рожку, які доклали зусиль, щоб під проводом Голови Фундації проф. Володимира Стойка довести книгу до викінчення.

В 2006 році книга появилася друком.

Видання складається з двох роздiлiв, добiрки документiв про Фундацiю УВУ та бiографiчних довiдок, присвячених фундаторам i меценатам Українського Вiльного Унiверситету.

У вступнiй статтi, присвяченiй Фундацiї, колишнiй голова установи, нинi покiйний Володимир Стойко, акцентує увагу на наступному: «В твоїх руках, читачу, книжка, присвячена 30-рiчнiй допомоговiй дiяльностi Фундацiї Українського Вiльного Унiверситету з осiдком у США — установа, прiоритетом якої було i залишається пiдтримувати українську незалежну науку i освiту».

Вiдомо, що УВУ, який заснували 1921 р., долав великi труднощi, щоб дати освiту українцям за межами України. Для його дiяльностi потрiбнi були кошти, якi почала збирати Фундацiя УВУ, заснована у 1975 роцi. За час свого iснування Фундацiя видiлила понад два мiльйони доларiв на стипендiї студентам, найперше з України та iнших країн Європи й Америки. Фундацiя iнiцiювала рiзнi науковi проекти: видання книг на патрiотичну тематику, створення Бiблiотеки та архiву української дiаспори при Львiвському унiверситетi iменi Івана Франка. Органiзувала протягом одинадцяти рокiв молодiжнi екскурсiї пiд назвою “Стежками батькiв по Європi”, пiд час яких знайомила студентiв з героїчними постатями української iсторiї, що спочивають у могилах далеко вiд рiдної землi.

Завдяки меценатам Фундацiя щорiчно проводить конкурс з українiстики iменi Фонду Воляникiв-Швабiнських.

Провiдниками Фундацiї, її активними дiячами у рiзний час були маґiстр Іван Буртик (1975-1977 рр.), професор Петро Ґой (1977-2001 рр.), професор Володимир Стойко (2002-2006 рр.) i нинi очолює патрiотичну установу маґiстр Теодор Воляник з членами Управи Фундацiї.

У першому роздiлi книги пiд назвою: «Український Вiльний Унiверситет в контекстi нашої iсторiї» подано двi розвiдки Володимира Потульницького i Наталiї Полонської-Василенко про Вiденський і Празький перiоди дiяльностi УВУ.

Другий роздiл видання називається «Час вимагає жертовности»; у ньому йдеться про iсторiю Фундацiї авторства Петра Буртика. Нинiшнiй голова Фундацiї Теодор Воляник дiлиться спогадами про Рим незабутнього 1988 року.

Подається публiкацiя покiйного нинi голови Фундацiї доктора Петра Ґоя про органiзацiю ним педагогiчного проекту «Стежками батькiв по Європi».

Панi Софiя Качор розповiдає про свої враження вiд «Стежок» пiд час вiдвiдин християнської святинi у Люрдi (Францiя). Осип Рожка знайомить читачiв про книжковi видання Фундацiї УВУ. Богдан Качор статтi «Переконлива мова цифр» подає данi про матерiальну допомогу Фундацiї УВУ Львiвському нацiональному унiверситетовi iменi Івана Франка. Доктор Євген Федоренко розповiдає про дiяльнiсть лiтературного конкурсу iменi Воляникiв-Швабiнських при Фундацiї та його переможцiв.

Книга багата iнформацiєю про жертводавцiв. Прикметно, що щедрими жертводавцями на народнi цiлi виступають найперше члени Управи Фундацiї на чолi з його головою Теодором Воляником.

З нагоди тридцятилiтнього ювiлею Фундацiї у книзi мiстяться численнi привiтання установi вiд Патрiарха Фiларета, Верховного архiєпископа УГКЦ Любомира, професора, ректора УВУ Альберта Кiпи, ректора Львiвського унiверситету iм. Івана Франка І.О. Вакарчука та багатьох iнших церковних, наукових, полiтичних i громадських дiячiв.

Книга гарно проiлюстрована i мiстить багатий iнформацiйний матерiал з проблематики української вищої школи та пiдтримки її розвитку свiдомим українством свiту. З метою ознайомлення української громадськостi в Українi видання надiслано 134-м науковим бiблiотекам та iнформацiйним центрам держави. Вiдгуки на книгу не забарилися, й надiйшли позитивнi схвалення. Так, обласна унiверсальна бiблiотека iм. Л.І. Чижевського з Кiровограда повiдомляє, що «книга буде вагомим внеском до нашого лiтературного фонду i буде корисною для всiх, хто цiкавиться цiєю тематикою». Нацiональний унiверситет «Києво-Могилянська академiя» пише, що «книга стане у добрiй нагодi нашим викладачам i студентам». З Одеської наукової бiблiотеки написали, що «дане ювiлейне видання є гiдним поповненням колекцiї зарубiжної Українiки, яка зберiгається у нашiй книгозбiрнi».

Книжку можна придбати у Фундації УВУ в Ню Йорку – $15.00 з пересилкою – на адресу:  136 Second Avenue, New York, N.Y. 10003.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

16. Фундація УВУ передруковувала важливіші брошури, які стосувалися мовного питання. До них належить „Кам’яна сокира” Василя Яворського, що є передруком видання, яке появилося у Відні в 1905 році.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

17. В 2009 р. спонзоровано видання трилогії члена Спілки Письменників України лавреата премій Воляників-Швабінських “Кара історії”, яка вийшла друком у березні 2010 року. В трилогію увійшли романи “У кайданах страху”, “Протест” і “Суд землі”, в яких автор викриває злочинну, людиноненависницьку і антиукраїнську суть сталінського режиму та розповідає про підпільну боротьбу проти нього українських патріотів.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

18. За сприяння Фундації видано книгу “Віра, Надія, Любов” (Жінки в рядах УПА), автор Марія Паньків.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

book-05_01_1919. З нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України видано “Історичний календар” мистця Петра Андрусіва.

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

20. Видано три види поштових карток, з життя Блаженної Едігни – доньки Анни Ярославної, королеви Франції.

[g-gallery gid=”1446″ random=”0″ watermark=”0″]

[divider type=”smallmargin nomargintop”]

21. Двічі на рік — на Великдень і на Різдво — Фундація УВУ видає брошури або картки із закликами до жертводавців

[button url=”https://ufuf.org/?page_id=1465″ style=”button” size=”small” type=”” target=”_self”] Див. також СВЯТКОВІ КАРТКИ [/button]