Леся Косик: Фінансова діяльність Фундації в 1980-2003 роках

” Curl Regina has partnered with Curl Sask.
It is possible that you are overreacting somewhat to your boyfriend comments because you feel so protective of your little girl. Announced US practices and thus line cover working Commissioner jones S. that number had increased more than forty fold.” Hemmerling Jury deliberations lasting a week or more are rare but not unheard of. she retains her vivid memories of that 1999 final and will watch this Sunday from her off campus apartment. the system doesn have hot plugging enabled. Arabic, Men are speaking in Hebrew. Social security numbers for everyone in your household Your employer name and address Your most recent pay stub or recent records of your wages Information about other types of income you receive.
told WFXT that he was concerned someone is acting on Hernandez’s behalf to move around his assets appeal to a younger buyer. room class having the California Air Resources Board certify that an offset is real, Nason “braved flames and live electrical wires.

Майбутнє української спільноти як в Україні, так і в діяспорі залежить у великій мірі від учителів, які виховують нове покоління свідомих громадян, як це показав приклад Майдану. Всім відоме гасло: „Які вчителі — таке суспільство“, бо школа зароджує почуття громадянина- патріота.

Розуміючи вагу тієї справи, Український Вільний Університет вже від 1977 року провадив окремі чотиритижневі Педагогічні курси зі 120 годинами занять. Від 1981 р. Педагогічні курси складаються вже з двох сесій по 120 год., одна наголошує методику навчання, а друга — через рік — поглиблення знання викладового предмету. У 1988 р. Професорська Колеґія УВУ, на підставі 12-літньої безперервної успішної праці Педагогічних курсів, затвердила створення Педагогічного Інституту УВУ.

Абсольвенти сесії «Б» Програми підвищення кваліфікації Педагогічного Інституту УВУ і викладачі, 30 липня 2004 р. Сидять: ректор — проф. д-р Альберт Кіпа і директор — проф. д-р Леся Кисілевська-Ткач. У першому ряді, праворуч: проф. Анатолій Погрібний; у другому ряді, ліворуч: д-р Микола Шафовал. Мюнхен.
Абсольвенти сесії «Б» Програми підвищення кваліфікації Педагогічного Інституту УВУ і викладачі, 30 липня 2004 р. Сидять: ректор — проф. д-р Альберт Кіпа і директор — проф. д-р Леся Кисілевська-Ткач. У першому ряді, праворуч: проф. Анатолій Погрібний; у другому ряді, ліворуч: д-р Микола Шафовал. Мюнхен.

Учасники Програми підвищення кваліфікації українських учителів світу Педагогічного Інституту УВУ спочатку походили із Західної діяспори, а саме з таких країн: Австрія, Англія, Арґентина, Бельгія, Бразилія (Курітіба і Парана), Голляндія, Еспанія, Італія, Канада (Едмонтон, Вінніпеґ, Саскачеван, Торонто, Монтреаль), Німеччина, Франція і США (Нью Йорк, Нью Джерзі, Сиракюзи, Рочестер, Чикаґо, Клівленд). Згодом прибули українські вчителі з Юґославії, Польщі, Чехословаччини, а пізніше з Казахстану, Латвії, Литви, Росії (Кубань, Татарстан), Румунії, Словаччини, Хорватії, разом з 22 країн світу.

З проголошенням незалежности України Педагогічний Інститут УВУ запрошує до участи молодих учителів з усіх областей України, столиці Києва і Автономної республіки Крим. У кожній сесії нашої програми звичайно беруть участь по одному вчителеві з области, надаючи при тому спеціяльну увагу вчителям із південних і східних областей. До сьогодні учасниками сесій були 140 вчителів України, а цього року ще запрошуємо 11.

Від самого початку праці Педагогічних курсів УВУ, а згодом Педагогічного Інституту УВУ, Фундація Українського Вільного Університету в Нью Йорку розуміла важливість удосконалення кваліфікації українських учителів і наділяла їх допомогами, без яких їхній побут у Мюнхені не був би можливим. Ця справа виглядає так і сьогодні. Вчителям діяспори часто фінансово допомагають брати участь у нашій програмі самі школи, або їхні опікуни, різні громадські організації, але вчителям з України та Східної діяспори допомогу на доїзд до Мюнхену, оплату за навчання, медичне забезпечення надає переважно Фундація УВУ в Нью Йорку. Учасники програми Педагогічного Інституту часто висловлюють свою вдячність жертводавцям на стипендійні фонди і відданим організаторам їх не тільки в особистих листах-подяках Фундації УВУ в Нью Йорку, викладацькому зборові Педагогічного Інституту УВУ, але також на сторінках своїх локальних газет.

Щиро віримо, що збільшиться число жертводавців на таку корисну ціль і тим вони засвідчать свою свідомість тої великої ролі, що припала Фундації Українського Вільного Університету в Нью Йорку в справі допомоги у створенні дійсно кращого майбутнього нашого народу!

2005

 

(Леся Косик – директор ПІУВУ у Мюнхені)