Спільна постанова УВУ в Німеччині й Фундації УВУ в ЗДА

1.  Фундація УВУ на терені ЗДА є членом Товариства Прихильників УВУ у Німеччині (із визнаними правами прилюдної ужиточности).

2.  Голова Фундації УВУ в ЗДА, або офіціяльний її Делеґат, має рівнорядне право голосу у всіх рішеннях Загальних Зборів Т-ва Прихильників УВУ у Німеччині.

3.  Капітал, який вплинув до УВУ через Фундацію УВУ в ЗДА із теренів ЗДА, буде записаний на реальність (будинок — Ред.) УВУ, як капіталовклад Фундації.

4.  Всі громадяни з терену ЗДА, які вплатили найменше 100 дол. на УВУ з хвилини збіркової акції в часі Ювілейного Року УВУ, мають право бути членами Фундації.

5.  Ректорат підготовить спільно із Управою Фундації УВУ в ЗДА та з Управою Прихильників УВУ у Німеччині звернення до всіх Алюмнів та прихильників УВУ на терені ЗДА із закликом включитися всеціло в акцію збірки фондів на втримання і розбудову УВУ, як найстаршого та найповажнішого екзильного університету в світі, який здобув собі міжнародне визнання і є центром українознавчих студій у Вільному світі, що згромаджує  кожнорічно вчених і студентів із цілої української діяспори.

6.  Спільна нарада визнала доцільність скликати якнайскоріше З’їзд Алюмнів та прихильників УВУ з терену ЗДА, що буде складатися із двох частин: а. Адміністративно-господарської та б. Наукової.

Підписали: І. Буртик, Г. Васькович, В. Дідович, В. Янів.

* ЗДА — США, ЗСА

Top