Фундація УВУ в Нью Йорку — Почесний член Товариства Приятелів Українського Вільного Університету

[lightbox original=”https://ufuf.org/wp-content/uploads/2013/02/038_Pochesnyj_Pryjatel.jpg” align=”alignright” title=”Фундація УВУ в Нью Йорку — Почесний член Товариства Приятелів Українського Вільного Університету.”]https://ufuf.org/wp-content/uploads/2013/02/038_Pochesnyj_Pryjatel-thumb.jpg[/lightbox] З приємністю повідомляємо, що Загальні Збори нашого Товариства, котрі відбулися в п’ятницю, 10 липня ц.р., ухвалили одноголосно признати Фундації Українського Вільного Університету в США звання ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА ТОВАРИСТВА ПРИЯТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Це звання — це прилюдне признання заслуг Фундації для збереження і розбудови Українського Вільного Університету. Просимо приняти це звання. З висловами глибокої пошани проф. д-р Іван Мигул, голова проф. д-р Микола Шафовал, секретар   Мюнхен, 30 липня 2009 р. 09-0950  

У ногу з часом

Про навчання в Українському Вільному Університеті в Мюнхені та місію Фундації УВУ в Америці Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. Саме зараз, в епоху стрімких глобалізаційних перетворень, можна з певністю говорити про транснаціоналізацію вищої освіти. Чи можна втілити в життя таке поєднання: відповідати сучасним вимогам часу та зберігати надбання історично викристалізуваної національної освіти? Одним з яскравих представників, якому впродовж майже дев’яносто років вдається зберігати власне обличчя і разом з тим втілювати на практиці необхідні елементи модернізації навчання, є Український Вільний Університет (УВУ), котрий … Read more

Прохання до громадянства. ВЕСНА-2009

Шановні Пані і Панове, звертаємось до Вас!   Мета фундації: Втримати і розбудувати єдиний у світі УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ- УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ.   Український Вільний Університет /УВУ/ – це унікальна установа, яка проіснувала 88 років, і сьогодні ії існування під загрозою. Для врятування Українського Вільного Університету і збереження його для України потрібно два заходи. Перший захід – це мінімальне забезпечення праці Університету в часі від 1 січня до 31 грудня 2009 року. На цей період потрібно 180 тисяч евро. Також в тому періоді часу потрібно здійснити другий захід, а саме – вирішити питання дальшого фінансування Університету, почавши від 1 січня … Read more

Український Вільний Університет на шляху реформ

Ось уже майже століття, гордість української діаспори – Український Вільний Університет в Мюнхені, поважно майорить в центрі Європи на славу України.  Так, я не помилився – саме гордість української діаспори.  А яку ж позиції в питанні УВУ займає Українська Держава?  Відповідь на це риторичне питання спробую дати згодом. З моменту створення, УВУ завжди знаходився в процесі пошуку безперервності процесу своєї наукової та викладацької праці. Сама історія диктувала умови впровадження необхідних змін заради майбутнього.  І тому сьогодні, керівництво Університету розуміє, що не приділяючи достатньої уваги реформам, та не вдосконалюючись як всередині так і з зовні, можна не й встигнути в ногу … Read more

Визначено переможців Конкурсу Україністики Фонду Воляників-Швабінських за 2006 рік

5 листопада 2009 Фундація Українського Вільного Університету в Нью Йорку повідомляє, що журі Конкурсу Україністики Фонду Воляників-Швабінських при Фундації УВУ в складі: мґр. Теодор Воляник, проф. д-р Анатолій Карась,  проф. д-р Михайло Присяжний, проф. д-р Тарас Салига, академік Леонід Рудницький (голова), проф. д-р Євген Федоренко визначили таких лауреатів Фонду за 2006 рік. І. Першою премією відзначити: Степана Сапеляка. Хроніки дисидентські від головосіку. Невольнича мемуаристика. – Харків: Майдан, 2007. ІІ. Другою премією відзначити:  1. Ярослава Розумного. “Маркіян Шашкевич на Заході. Збірник статей. (Редактор-упорядник). Friesens. Book Division. Altona, Manitoba, Canada, 2007. – 383 с. 2. Миколу Зінчука. Чарівні казки. – Львів: Каменяр, Тернопіль: Богдан. … Read more

Відбулися Загальні річні збори Фундації УВУ в Нью Йорку

В суботу, 2 травня 2009 року в приміщені Фундації УВУ, яка знаходиться в будинку Державницького Фронту на 2-ій Авеню в Нью Йорку відбулися Загальні річні збори. Фундація Українського Вільного Університету була заснована в 1975 році і ввійшла в 34-ий рік свого служіння українській науці і культурі. Голова Управи фундації УВУ мґр Теодор Воляник відкрив Загальні збори, привітав усіх присутніх членів і гостей, та подав порядок нарад, який був прийнятий одноголосно. Рівно ж подав пропозицію вибрати президію Загальних зборів. Хвилинною мовчанкою було вшановано членів фундації, які відійшли у вічність у цій каденції. Головою Загальних зборів вибрано інж. Мирона Свідерського, заступником — … Read more

29 вересня 2007 року відійшла у вічність сл. пам. Олена-Леся ҐОЙ

Народилася вона 11 жовтня 1926 року в селі Бонарівці на Лемківщині, Ряшівського повіту, в родині будівельного підприємця Костянтина Станчака і Катерини з Ґолейвів. Під час Другої світової війни Олена-Леся була призначена на працю у Німеччині і опинилася в Мюнхені, де через тиждень була заарештована ґестапо і заслана до концентраційного табору «Дахау». Після війни О.-Л. Ґой перебувала у таборі переселенців біля Мюнхена, де вступила до Пласту і до Юнацтва ОУН. У цей же час вона одружилась з активним пластуном і сумівцем, студентом УВУ Петром Ґоєм. У 1949 р. молоде подружжя еміґрує до США, де оселяється спочатку у Чикаґо, а потім пережджає … Read more

Св. п. Олени-Лесі ҐОЙ

Управа Фундації Українського Вільного Університету ділиться сумною вісткою зі своїм членством і українською громадою, що в суботу вранці, 29 вересня 2007 р., після короткої і тяжкої недуги, відійшла у вічність світлої пам’яті Олена-Леся ҐОЙ з дому Станчак У глибокому смутку залишила — доньку Марусю; — сина Юрія з родиною та ближчу і дальшу родину в Америці й Україні. Опечаленій родині Управа Фундації УВУ складає глибокі співчуття. Вічна Їй пам’ять!  

To the history of the building of the Ukrainian Free University. End of an era?

[lightbox original=”https://ufuf.org/wp-content/uploads/2007/02/UVU_budynok.jpg” align=”alignright” title=”The building of the Ukrainian Free University in Munich. 2007.”]https://ufuf.org/wp-content/uploads/2007/02/UVU_budynok-thumb.jpg[/lightbox] Houses are like people: they have their own individual profile, their purpose in life and their own destiny . A huge part of them exists in the gray world and does not leave a single trace after its existence. They disappear from the face of the earth, no one remembers them - it is as if they did not exist; in their place come others, the same, without a striking profile, without an expressive face. In great contrast to this category of buildings are giant houses, which are known to all mankind. These are primarily cathedrals, about which Oles Gonchar once wrote so eloquently, but also... Read more

Ukrainian Free University on the way to Reforms

For almost a century now, the pride of the Ukrainian diaspora — the Ukrainian Free University in Munich — has been proudly flying in the center of Europe for the glory of Ukraine. Yes, I was not mistaken - it is the pride of the Ukrainian diaspora. And what is the position of the Ukrainian State in the matter of the Ukrainian State University? I will try to answer this question later. Since its establishment, UVU has always been in the process of searching for the continuity of the process of its scientific and teaching work. History itself dictated the conditions for implementing the necessary changes for the sake of the future. And that is why today the management of the University understands that, without paying enough attention to reforms and without improving both internally and externally, it is possible to not have time to keep up... Read more